Oppstart av gruppe for pårørende


Beklager sen tilbakemelding ifht. pårørendegruppen som skulle startet opp 03.02.21.

Vi har nå bestemt at den forskyves til onsdag 10.mars, 17.mars og 24.mars.
Den vil da bli avholdt, såfremt vi ikke blir pålagt å stenge senteret.

Forskyvningen gjøres både på grunn av smittesituasjonen i samfunnet, sykdom hos personalet og at vi da har overtatt nye og større lokaler, der vi mye lettere kan sikre at smittevernet overholdes på en tilfredsstillende måte.

Vi forstår at det er mye som avlyses og forskyves i disse dager og at dette kan skape frustrasjon, men håper likevel på forståelse og at de nye datoene passer for dere.
Hvis datoene ikke skulle passe, gi beskjed så fort som mulig. Tidspunktet vil bli det samme: kl.17.00-19.00.

I løpet av februar vil vi ha samtaler med alle påmeldte for å sikre at opplevelsen blir god for alle. Vi ønsker å få vite litt om deres situasjon i dag og hva dere håper å få utav gruppen.


Gjerne gi en tilbakemelding om hvilke dager/tidspunkt som passer best for dere.