Brukerundersøkelse om senterets tilbud.

Hei!

Vi hadde satt stor pris på om du kunne ta deg tid til å svare på brukerundersøkelsen vår.
Formålet med undersøkelsen er å evaluere Nok. Sør-Vest sine tilbud.

Se link for å svare på undersøkelsen.

stuen- brukerundersøkelse

Med hilsen, Alle oss i Nok. Sør-Vest

Alle besvarelser er anonyme
Tidsbruk: 5-7 min