Nyhetsbrev for mai, juni og juli- 22

HEI!

Håper du har det bra. Vi er her fortsatt!

Vi arrangerer Åpent hus på onsdager, kl.11.00 -14.00 og torsdager, kl.14.00 -18.00. Noen ganger har vi organiserte aktiviteter og andre ganger ikke. Følg oss på hjemmesiden i «Kalender», på Instagram og FB der legger vi ut fortløpende hva som skjer av aktiviteter. Det er veldig kjekt at du kommer innom og hilser på, bruker stua og/ eller er med på organiserte aktiviteter de gangene vi har det.

Vi gleder oss til å treffe deg!

Dersom du trenger en prat kan du kontakte oss for å avtale enesamtale her på senteret, eller på telefon/ sosiale medier (teams o.l). Det er også mulighet for å ta oss en tur ute i det fri og ta en prat.  Kontakt oss på tlf.nr. 51 97 19 00, eller tlf.nr. 926 57 203 for å avtale.

 

Smittevern ved Nok. Sør-Vest:

Norge er nå åpnet opp igjen, og meteren og munnbind er borte.

Her på NOK.Sør-Vest vil vi fortsatt at dere skal ha lav terskel for å ikke komme om dere har forkjølelse symptomer, eller er syke. Vi har håndsprit og munnbind stående ved inngangen for at dere skal kunne bruke det hvis dere ønsker det. Og vi holder god avstand i samtalerommene- dette for at alle skal føle at det er trygt å komme hit, og å være her.

Faste aktiviteter pr. i dag:

 • Enesamtaler
 • Gruppetilbud
 • Åpent hus, onsdag og torsdag med forskjellige organiserte aktiviteter.
 • Temakvelder

 

Hvis du har innspill eller ønsker ang tilbudet her på NOK. Sør- Vest kan du kontakte brukeransvarlig Marit eller brukerrepresentant Elena på mail;  bruker@nok-sorvest.no eller sms 926 57 203.

På hjemmesiden under «Kalender» finner du de forskjellige aktivitetene vi har å tilby fremover.

Håper å se deg på noen av arrangementene når det passer for deg. Husk å melde deg på innen frist på grupper og temakvelder. Har du mistet fristen, så ta kontakt, noen ganger klarer vi å ordne det.  I åpningstiden i stuen/miljøet er det bare å komme! Bruker du sms 926 57 203 til påmelding- husk å merke med avsender og mottaker.

 

 

Noen ord fra daglig leder, Lasse:

Vår går mot sommer og jeg ønsker å starte dette innlegget med første vers, og avslutte med siste vers, av diktet «tankespinn, av Atle Øi:

Våkner til bølgenes klukkende sang

Lytter, lar tankene vandre
Undres – har bølgene også sin rang
Bestemmer de over hverandre

Sommer betyr mye for mange. For oss på senteret betyr det blant annet sommerferie. Vi har stengt ukene 29-31 og Åpent hus er stengt uke 32. Noen går allerede på ferie i uke 27. 

Noen vil tenke; Hvordan skal dette gå? Noen vil se frem mot en pause i arbeidet med å bearbeide sine opplevelser.

Jeg husker første sommeren jeg jobbet her. Da tenkte jeg mye på dette. Hvordan går det med den, og den, og den. Men så går det jo så bra! En pause gjorde faktisk veldig bra for de fleste. Noen hadde kontakt med hjelpetelefonen, andre ikke. Men det gikk bra.

Hvorfor? Jo, for alle som kommer her, de er sterke de! Mye sterkere enn det du gjerne tror om deg selv. For hvis ikke hadde du ikke tatt på deg arbeidet med å komme deg videre. Arbeidet som noen ganger virker så uendelig stort og kanskje umulig. Men så er vi så heldige som jobber her. Vi får gå sammen med så mange på reisen. Får se hvor bra det blir. Noen ganger 2 skritt frem og ett tilbake. Noen ganger bare ett skritt tilbake. Men oftest tre skritt frem, å starte på neste steget av veien 😊

Jeg har blitt så glad i OnklP. sin sang «styggen på ryggen». Styggen på ryggen som vi treffer igjen og igjen. Som får bli litt mindre på alle måter med at vi møter h*n sammen.

For oss er det dessverre og slik at sommer betyr at vi mister våre studenter. Tusen takk til Elin og Sonia. Dere har gjort oss bedre! For noen fagpersoner dere kommer til å ende opp som! Og jeg takker også på vegne av dere til dem! For mange har fått møtt ett smil, litt latter og en god stund sammen.

Så god sommer! Jeg ønsker dere alle og en det! En riktig god sommer. Hva en god sommer er, det er forskjellig for oss alle. Men at den blir god på akkurat den måten du trenger at den er god!

Tankespinn, tankespinn, hvor er du nå

Min ustrukturerte venn
Kan jeg noe fornuft av deg få
Eller er du min tidstyv igjen …

https://www.fredagsdiktene.no/category/sommerdikt/

 

Sandnes 28.04.2022

Lasse Hjelmervik.

 

 

Erfaringer som student på Nok. Sør- Vest:

Det nærmer seg slutten på praksisperioden for våre 2 studenter, og her forteller de litt om hvordan de har hatt det i praksisperioden sin. Takk for samarbeidet, og lykke til videre, Elin og Sonia!

 

Da er snart min praksis-periode her på Nok over. I denne perioden har jeg fått vært med på mye, og fått et godt innblikk i hvordan det er å være veileder her. Jeg har deltatt i undervisningen som Nok har i sjette-klasse trinn, i enesamtaler, i «åpent hus» der vi har bakt, malt, fargelagt mv, utarbeiding av brukerundersøkelse, deltatt på personalmøter der min medstudent og jeg, har lagt frem faglige innlegg på noen av disse, hatt ansvar for telefon mv. Har også vært med i møter med andre instanser, der jeg har fått erfare hvordan tverrfaglig arbeid foregår.

De ansatte her på Nok har vært inkluderende og åpne fra første stund, jeg er veldig takknemlig for å ha blitt møtt på en måte som har gjort at jeg har følt meg som en av «laget.» Takk til dere som benytter dere av senteret for at også dere har tatt meg godt imot😊

Med vennlig hilsen Elin

 

 

«Vi startet vår praksisperiode her på NOK i Januar 2022, og nå nærmer vi oss periodens slutt. Personalet har tatt oss studenter varmt imot og det vemodig å tenke på at jeg er ferdig her i juni. Så langt har jeg hatt en utrolig lærerik praksisperiode, og jeg setter pris på hver dag jeg får være her.

I April hadde vi vår siste undervisning på 6.trinn. Det forebyggende arbeidet NOK gjør på barneskolene er utrolig viktig, og jeg er takknemlig for å ha fått lov til å være med på dette. På senteret har jeg også svart på telefonhenvendelser, vært med i enesamtaler og arrangert organiserte aktiviteter under «åpent hus».

Personalet på NOK Sør-Vest er fyllt med ildsjeler som jobber på, og dette er utrolig motiverende å se som student. Gjennom praksisperioden har jeg møtt så mange fine og flotte mennesker, som jeg vil huske i lang tid.»

Med vennlig hilsen Sonia O.

 

 

 

Andre ting som skjer på senteret:

Invitasjon til temakvelder – 22

 Nok. Sør-Vest ønsker velkommen til berikende temakvelder/fagdag. Alle arrangementene er gratis. Vi anser påmeldingen som bindende.

Programmet ser slik ut:

 • Randi Mossefinn onsdag 01.06.22, kl. 18.00 -20.00
 • Ingrid Kristine Aspli onsdag 28.09.22, kl. 18.00 -20.00
 • Randi Mossefinn torsdag 17.11.22, kl. 18.00 -20.00
 • Jarle Holseter fra «Utsatt mann» onsdag 30.11.22, kl.09.00 – 15.00

Vi gjør oppmerksom på at målgruppen vil være både for brukere av senteret og faginstanser. Vi henviser til en moralsk taushetsplikt med tanke på kveldens deltakere.

Vi vi gleder oss stort til å oppleve erfarne formidlere, som har mye og viktig fagkunnskap å by på.

Nok. Sør-Vest tenker at disse arrangementene kan være en fin anledning til å opprette og vedlikeholde samarbeid mellom instanser, som igjen kan bidra til å styrke tilbudet til vår felles målgruppe.

 

Vi har gleden av å få besøk av Randi Mossefinn ved to anledninger.

Randi Mossefinn er familieterapeut og klinisk barnevernspedagog og er i gang med master i familieterapi og systemisk praksis.

Hun har i mange år jobbet som behandler på ATV og startet nylig i ny jobb ved RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

Juni:

Onsdag 01.06 vil Randi ta for seg temaet kommunikasjon;

«Hvordan kommunisere ut egne behov/følelser, slik at hen gjør seg forstått av signifikante andre?».

 

 

 

                                                

September:

Ingrid Kristine Aspli er psykologspesialist, klinisk barn og unge.

Hun har i mange år arbeidet med barn som har opplevd vold eller overgrep, ved Alternativ Til Vold, barne- og ungdomspsykiatrien, og er nå ansatt i skolehelsetjenesten.

Hun har utarbeidet «I trygge hender», en nasjonal informasjonsvideo til bruk ved alle helsestasjoner for å forebygge vold mot spedbarn. Hun har et brennende engasjement både som barnepsykolog og lokalpolitiker, for at alle voksne som omgås barn, skal forstå alvoret i at en trygg barndom varer livet ut.

Onsdag 28.09 vil Ingrid snakke om:

«Hvordan mestre hverdagen – fra et traumeperspektiv».

 

 

 

November:

Torsdag 17.11 vil Randi ha fokus på:

«Følelseslivet – skyld, skam og sinne».

Begge temaene vil belyses uti fra en traumekontekst.

 

 

 

I selveste «mannemåneden»-november, byr vi dere på en hel fagdag på Kino Kino i Sandnes. Jarle Holseter, som er daglig leder ved «Utsatt mann», arrangerer heldagsseminar med ulike forelesere, utsatte som står rakrygget og forteller sine historier og kulturelt innslag.

For mer informasjon se:  http://utsattmann.no/ – for PRAKTISK INFORMASJON – Sandnes Kulturhus (sandnes-kulturhus.no). Det vil bli enkel servering.

Alle arrangement finner sted i våre lokaler i Langgt. 41, Sandnes, foruten heldagsseminaret på Kino Kino.

Plassene vil bli tilbudt de første som melder seg på. Med forhold om antall påmeldte. Vennligst meld fra snarest dersom du skulle bli forhindret fra å delta.

Frist for påmelding er 2 uker før. Flott om dere skriver hvilken instans dere representerer.

Påmelding til: post@nok-sorvest.no

Vel møtt!

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon gruppetilbud – høsten 2022
 

Nok.Sør-Vest vil arrangere 3 forskjellige temagrupper i løpet av høsten 2022.

Gruppene foregår over 3 onsdagskvelder og finner sted i Nok. Sør-Vest sine lokaler i fjerde etasje i Langgata 41, i Sandnes.

Vi vil møtes på onsdager kl. 17.00 -19.00.

 

Gruppetilbudene blir som følger:

 

 • 07. sept, 14. sept og 21. sept: Kvinner utsatt i barndom

 

 

 • 05. okt, 12. okt, 19. okt: Unge kvinner

 

 

 • 02.  nov, 09. nov og 16. nov: Utsatt mann

 

Gruppetilbudet er for deg som:

 • Ønsker å sortere det som har skjedd og for å kunne rette blikket fremover
 • Ønsker å treffe og snakke med andre som også har opplevd seksuelle overgrep
 • Ønsker å få informasjon fra faglige veiledere som jobber med mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep
 • Er klar for å dele og høre andres historier

 

Vi er opptatt av at deltakerne i gruppen skal være trygge – både på oss som gruppeledere, og på innholdet i gruppene. Vi ønsker derfor å gjennomføre forsamtaler med alle som er interessert i å være med i gruppene. Forsamtalene gjennomføres i Nok. Sør- Vest sine lokaler, eventuelt over telefon.

Høres dette interessant ut?

Hvis du har spørsmål, ønsker å melde deg på eller er usikker på om dette er et tilbud for deg, så kan du kontakte oss på:

Tlf: 51 97 19 00

Sms: 92 65 72 03

Epost: post@nok-sorvest.no

Alle gruppetilbudene er gratis. Med forbehold om antall påmeldte.

Frist for påmelding er min.2 uker før planlagt oppstart. Vi tar imot påmeldinger fortløpende.

 

 

Enesamtaler, åpent hus og andre opplysninger:

Enesamtale/ støttesamtale:

For at du skal være sikker på at det er tid hos en av oss til en samtale er det lurt å avtale tid på forhånd. Nye henvendelser tas opp på personalmøtet på tirsdager og den faglige veileder som blir samtalepartner tar kontakt kort tid etter. Det er også mulig med samtaler pr telefon og på sosiale medier (Skype, Teams). Vi kan også ta oss en tur ute i det fri om du har lyst til det.

Åpent hus :

Vi har åpnet opp igjen for bruke stuen/ hobbyrommet. I første omgang på onsdager fra kl.11.00 – 14.00 og torsdager fra kl. 14.00- 18.00. Det er lurt å følge med på FB, hjemmesiden vår og Instagram for fortløpende informasjon. Vi gleder oss til å treffe deg i stue- og / eller i hobbyområdet vårt. Det er alltid en ansatt i stuen i åpningstidene.

Rommene på senteret:

Rommene i brukersonen er åpne onsdager og torsdager på gitte tidspunkt. Vi gleder oss veldig til vi kan åpne helt opp for aktiviteter igjen. Kontorområdet er forbeholdt personalet. Samtalerom brukes ved enesamtale.

Mat og drikke:

Vi serverer te og kaffe. Du må gjerne ha medbrakt mat.

Nyhetsbrev:

Blir sendt ut annenhver måned på mail og post til de som er påmeldt.  Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Send oss gjerne en mail eller SMS om du vil avmeldes/ eller ha en pause.


NOK. Sør- Vest har ett røykfritt miljø, gjelder også el. sigaretter.

Hjertelig velkommen!

 

 

SANDNES:

Her ser du stue- og aktivitetsdelen av senteret i Langgt. 41, 4 etasje. Rommene er lys og innbydende.

 

 

Velkommen innom!

 

 

 HAUGESUND:

Hei!

Ønsker du en samtale hos oss i Haugesund?

Ta kontakt på telefon 51 97 19 00, eller send sms på mobil 926 57 203 eller eventuelt på mail post@nok-sorvest.no

Kontoret er i Helsehuset, Sørhauggata 111, 4 etasje. Det er et trivelig kontor med fantastisk utsikt.

Vi har åpent onsdag, torsdag ,fredag og mandag i oddetallsuker. På kontoret treffer du faglig veileder Bente.

 

Åpningstider i Haugesund vår og sommer – 22

MAI

Uke 19

onsdag 11.mai-  kl. 10.00 – 15.30

torsdag 12. mai- kl. 10.30 – 18.00

fredag 13. mai-   kl. 08.00 – 14.30

mandag 16. mai- kl. 08.00 – 14.00 (uke 20)

 

Uke 21

onsdag 25. mai,   kl. 10.00 – 15.30

mandag 30.mai,  kl.  08.00 -14.00 (uke 22)

 

JUNI

Uke 23

onsdag 8.juni, kl.  10.00 – 15.30

torsdag 9. juni, kl.  10.30 – 18.00

fredag 10. juni, kl. 08.00 – 14.30

mandag 13.juni, kl.  08.00 – 14.00 (uke 24)

 

Uke 25

onsdag 22. juni, kl. 10.00 – 15.30

torsdag 23. juni, kl. 10.30 – 18.00

fredag 24. juni,  kl.  08.00 – 14.30

mandag 27. juni, kl. 08.00 –14.00 (uke 26)

 

JULI

Uke 27

onsdag 6.juli, kl. 10.00 – 15.30

torsdag 7. juli, kl. 10.30 -18.00

fredag 8. juli, kl. 08.00 -14.30

mandag 11. juli, kl. 08.00 – 14.00 (uke 28)

 

Vi er tilbake igjen etter ferien onsdag 17. august kl. 10.00 – 15.30.

 

Ønsker deg en flott sommer!

 

 EGERSUND:

 

Hei!

Ønsker du en samtale hos oss i Egersund?

Ta kontakt på telefon 51 97 19 00, eller send sms på mobil 926 57 203 eller eventuelt på mail

post@nok-sorvest.no

I Egersund har vi et godt etablert samarbeidsforhold til blant annet helsestasjonen, politiet, familievernkontoret og levekårsutvalget. Vi ser frem til å være med på samarbeidsmøter fremover og å bli enda bedre kjent med kommunen.

Det er stadig nye brukere som kontakter oss og vil ha samtaler. Vi underviser også på 6 trinn, b.la ved Gamleveien og Samfundets skole. Fra og med september-21 utvidet vi kontortiden og har åpent både på onsdag og fredag i partallsuker i Egersund.

Kontoret vårt finner du i Arenessmauet 1, 3 etasje, Egersund.

Åpningstid er kl. 08.30- 15.00 på onsdager og fredager i partallsuker.

På kontoret treffer du faglig veileder Hanna.

Veibeskrivelse finner dere på hjemmesiden!

 

Velkommen!

 

 

Faste telefon- og åpningstider ved NOK. Sør-Vest, Sandnes:

Telefontid, gjelder også avd. Haugesund og Dalane (Egersund):

Alle dager fra kl. 10.00 – 14.00 (tirsdag kl. 12.00- 14.00 og onsdag til kl.17.00 obs! ny telefontid)

Åpent hus, våren – 22:  

Onsdag    kl. 11.00 – 14.00

Torsdag   kl. 14.00 – 18.00

Besøksadresse: Langgt. 41, 4 etasje, 4306 Sandnes

Hjemmeside:  www.nok.sorvest.no  E-mail: post@nok-sorvest.no Telefonnummer: 51 97 19 00

Mobilnr. 926 57 203 – Sms skal sendes til dette nr. Merk med hvem meldingen er til og avsender.

 

Hvis du har behov for noen å snakke med når NOK. Sør-Vest er stengt kan du ringe;

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. (tidligere Landsdekkende støtte tlf) Tlf. nr. 800 57 000

Det er nå gratis å ringe til Hjelpetelefonen uansett hvilket telefonabonnement en har. Fra utlandet er det egne takster.

Kirkens SOS: 224 00 040 -gratis, døgnåpent

Mental helse hjelpetelefon: 116 123 – gratis, døgnåpent

VO- linjen: 116 006 – gratis, døgnåpent

 

Vennlig hilsen oss ved NOK. Sør-Vest

Lasse, Nina, Bente, Marit, Beggi, Hanna, Emilie, Irene, Almaz og studentene Elin og Sonia

 

 

Våre generelle smitteverntiltak finner du på hjemmesiden vår www.nok.sorvest.no