Brukermøte i august- 22

Velkommen til brukermøte!

Onsdag 24. august kl. 16.00-17.00, i Nok. Sør-Vest sine lokaler i Langgata 41 – Sandnes.

Det serveres frukt og kaffe/te 😊

 

 

Brukermøte er din måte å hjelpe oss å gi et enda bedre tilbud!

Brukermøtet er åpent for alle som benytter seg av senteret sine tilbud enten det er ett eller flere.

  • Bruker du en av avdelingene i Eigersund eller Haugesund? Husk at du kan sende inn innspill til brukermøte. Og så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å komme på møtet i Sandnes 😊

Tema for møtet er;

  • Brukerundersøkelsen
  • Til drøfting; Skal vi avvikle «Åpent hus tilbudet», eller er det fortsatt ett behov for dette blant brukerne våre? Kom gjerne med innspill/ ønsker om aktiviteter vi kan ha som vi kanskje ikke har tenkt på.
  • Informasjon fra styret
  • Fremtidige saker

Brukerrepresentant, Elena Frafjord, og brukeransvarlig Marit Svåsand-Ørestrand deltar på brukermøtet. Elena deltar også på senterets styremøter for å ivareta brukernes stemme.

Innspill og forslag kan sendes til med brukerrepresentant Elena  bruker@nok-sorvest.no eller brukeransvarlig marit@nok-sorvest.no

 

Referat legges ut på senterets hjemmeside og alle innspill anonymiseres!

 

Vell møtt!

 

Mvh.

Elena Frafjord Marit Svåsand-Ørestrand
Brukerrepresentant Brukeransvarlig