Nyhetsbrev for august og september- 22

HEI!

Håper du har det bra. Vi er her fortsatt!

Vi har Åpent hus på onsdager, kl.11.00 -14.00 og torsdager, kl.14.00 -18.00. Noen ganger har vi organiserte aktiviteter og andre ganger ikke. Følg oss på hjemmesiden i «Kalender», på Instagram og FB der legger vi ut fortløpende hva som skjer av aktiviteter. Det er veldig kjekt at du kommer innom og hilser på, bruker stua og/ eller er med på organiserte aktiviteter de gangene vi har det.

Vi gleder oss til å treffe deg!

Dersom du trenger en prat kan du kontakte oss for å avtale enesamtale her på senteret, eller på telefon/ sosiale medier (teams o.l). Det er også mulighet for å ta oss en tur ute i det fri og ta en prat.  Kontakt oss på tlf.nr. 51 97 19 00, eller tlf.nr. 926 57 203 for å avtale.

 

Smittevern ved Nok. Sør-Vest:

Norge er nå åpnet opp igjen, og meteren og munnbind er borte.

Her på NOK.Sør-Vest vil vi fortsatt at dere skal ha lav terskel for å ikke komme om dere har forkjølelse symptomer, eller er syke. Vi har håndsprit og munnbind stående ved inngangen for at dere skal kunne bruke det hvis dere ønsker det. Og vi holder god avstand i samtalerommene- dette for at alle skal føle at det er trygt å komme hit, og å være her.

Faste aktiviteter pr. i dag:

 • Enesamtaler
 • Gruppetilbud
 • Temakvelder
 • Åpent hus, onsdag og torsdag

 

Hvis du har innspill eller ønsker ang tilbudet her på NOK. Sør- Vest kan du kontakte brukeransvarlig Marit eller brukerrepresentant Elena på mail;  bruker@nok-sorvest.no eller sms 926 57 203.

På hjemmesiden under «Kalender» finner du de forskjellige aktivitetene vi har å tilby fremover.

Håper å se deg på noen av arrangementene når det passer for deg. Husk å melde deg på innen frist på grupper og temakvelder. Har du mistet fristen, så ta kontakt, noen ganger klarer vi å ordne det.  I åpningstiden i stuen/miljøet er det bare å komme! Bruker du sms 926 57 203 til påmelding- husk å merke med avsender og mottaker.

 

 

Noen ord fra daglig leder, Lasse:

Sensommer og høst

Tenk at nå kommer høsten, en tid for ettertanke og modning. Tilbudet ved Nok. Sør-Vest står ved ett veiskille. Er endring til det bedre eller det verre?

Vi har hatt «Åpent hus/Innomstikk» som en del av tilbudet vårt fra senterets åpning. Ja faktisk fra enda før det. Helt tilbake til 1989, da det som en gang skulle bli Nok. Sør-Vest ble etablert som Foreningen mot seksuelle overgrep. Før det ble en organisasjon. Før det ble ett samtalesenter. Da var tanken; Utsatte for seksuelle overgrep kan bearbeide sine erfaringer ved å møte andre utsatte for seksuelle overgrep.

Mye har endret seg i årenes løp og vi har hatt «Innomstikk» oppe til diskusjon flere ganger blant personalet. Kan vi rettferdiggjør at ansatte er låst til tid i stuen når den ikke brukes? Over tid har vi forsøkt å justere tilbudet, men bare ett lite fåtall av dere bruker stuen og/eller har brukt stuen. Har samfunnet gått videre? Gir gruppetilbudet og temakvelder en bedre arena for å treffes? Gir enesamtaler med veileder bedre nytte enn det å treffes? Vi står med ett veiskille. Og vi trenger dine vurderinger.

 

De objektive registreringene sier at det er slik. Ca. 2 % av de som bruker våre tilbud bruker åpent hus totalt sett, mindre enn 1 % bruker det aktivt, og det er mye av åpningstiden det ikke er noen brukere. Vi brukte ca 9 % av personalressursene på tilbudet før korona og 3 % av personellressursene nå.

 

Men opplevelse er ikke objektivt. Følelsen av å ha ett tilbud er gjerne viktigere enn behovet for å bruke det. Så vi trenger dere. Vi trenger å høre deres stemme på brukermøte i august. Jeg håper du tenker på hva som er viktigst for deg selv og i fremtiden. Er det å møte andre i grupper og andre styrte aktiviteter? Eller å kunne komme innom når det passer i åpningstiden? Har dere noen ideer som vi ikke har tenkt på? Verdi kan ikke måles objektivt.

 

Uansett hva vi ender på skal vi ha fokus på at alle skal føle seg velkommen. Trygghet er viktig og trygghet er under angrep for oss alle. Det er krig i Europa. Terrorhandlinger i eget land. Rettigheter som er tatt for gitt av mange er nå utfordret i land vi sammenlikner oss med, nå sist i USA. Utrygghet og redsel skal ikke få forme oss. Flere kjenner seg annerledes, noen føler seg merket.

Sammen skal vi jobbe for trygghet og selvverd. Sammen finner vi veien videre!

 

Essensen i det vi jobber med er retten til å eie sin egen kropp og følelser, det å kjenne på egenverd. Senteret skal ikke være politisk, senteret skal ikke være religiøst. Men senteret skal tørre å fremme retten til å være seg selv både i kropp og i tanke.

Senteret er for noen en livslinje, for flere en hjelp og for alle ett tilbud.

Og det skal vi sikre at det fortsetter å være, også om «Åpent hus» byttes ut med andre tilbud.

 

Lasse Hjelmervik 01.07.22

 

 

Andre ting som skjer på senteret:

 

Brukermøtet:

Velkommen til brukermøte!

Onsdag 24. august kl. 16.00-17.00, i Nok. Sør-Vest sine lokaler i Langgata 41 – Sandnes.

Det serveres frukt og kaffe/te 😊

Brukermøte er din måte å hjelpe oss å gi et enda bedre tilbud! Kom å bli med!!

Brukermøtet er åpent for alle som benytter seg av senteret sine tilbud enten det er ett eller flere.

 • Bruker du en av avdelingene i Eigersund eller Haugesund? Husk at du kan sende inn innspill til brukermøte. Og så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å komme på møtet i Sandnes.

Tema for møtet er;

 • Brukerundersøkelsen
 • Til drøfting; Skal vi avvikle «Åpent hus tilbudet», eller er det fortsatt ett behov for dette blant brukerne våre? Kom gjerne med innspill til alternative tilbud/aktiviteter dere ønsker.
 • Informasjon fra styret
 • Fremtidige saker

Brukerrepresentant, Elena Frafjord, og brukeransvarlig Marit Svåsand-Ørestrand deltar på brukermøtet. Elena deltar også på senterets styremøter for å ivareta brukerenes stemme.

Innspill og forslag kan sendes direkte til brukerrepresentant Elena  bruker@nok-sorvest.no eller brukeransvarlig marit@nok-sorvest.no

 

Referat legges ut på senterets hjemmeside og alle innspill anonymiseres!

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen 

Elena Frafjord Marit Svåsand-Ørestrand
Brukerrepresentant Brukeransvarlig

 

 Invitasjon til temakvelder og fagdag- 22

 

Nok. Sør-Vest ønsker velkommen til berikende temakvelder/fagdag. Alle arrangementene er gratis. Vi anser påmeldingen som bindende.

Programmet ser slik ut:

 • Ingrid Kristine Aspli onsdag 28.09.22, kl. 18.00 -20.00
 • Randi Mossefinn torsdag 17.11.22, kl. 18.00 -20.00
 • Jarle Holseter fra «Utsatt mann» onsdag 30.11.22, kl.09.00 – 15.00

Vi gjør oppmerksom på at målgruppen vil være både for brukere av senteret og faginstanser. Vi henviser til en moralsk taushetsplikt med tanke på kveldens deltakere.

Vi vi gleder oss stort til å oppleve erfarne formidlere, som har mye og viktig fagkunnskap å by på.

Nok. Sør-Vest tenker at disse arrangementene kan være en fin anledning til å opprette og vedlikeholde samarbeid mellom instanser, som igjen kan bidra til å styrke tilbudet til vår felles målgruppe.

 

      

 

September:

Onsdag 28.09 vil Ingrid snakke om:

«Hvordan mestre hverdagen – fra et traumeperspektiv».

Ingrid Kristine Aspli er psykologspesialist, klinisk barn og unge. Hun har i mange år arbeidet med barn som har opplevd vold eller overgrep, ved Alternativ Til Vold, barne- og ungdomspsykiatrien, og er nå ansatt i skolehelsetjenesten. Hun har utarbeidet «I trygge hender», en nasjonal informasjonsvideo til bruk ved alle helsestasjoner for å forebygge vold mot spedbarn. Hun har et brennende engasjement både som barnepsykolog og lokalpolitiker, for at alle voksne som omgås barn, skal forstå alvoret i at en trygg barndom varer livet ut.

 

 

 

 

November:

Torsdag 17.11 vil Randi ha fokus på:

«Følelseslivet – skyld, skam og sinne».

Temaet vil belyses uti fra en traumekontekst.

Randi Mossefinn er familieterapeut og klinisk barnevernspedagog og er i gang med master i familieterapi og systemisk praksis. Hun har i mange år jobbet som behandler på ATV og startet nylig i ny jobb ved RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

 

 

 

 

Fagdag:

Onsdag 30.11.22, kl.09.00 – 15.00 ,  i  selveste «mannemåneden»-november, byr vi dere på en hel fagdag på Kino Kino i Sandnes.  Jarle Holseter, som er daglig leder ved «Utsatt mann», arrangerer heldagsseminar med ulike forelesere, utsatte som står rakrygget og forteller sine historier.  Det blir også kulturelle innslag.

Blant foredragsholderne denne dagen er  psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi Atle Austad.

Roy Nicolaysen og Raymond Lønberg vil snakke om overgrep i fengsel, og Svein Schøgren vil snakke om overgrep i religiøse sammenhenger.

For mer informasjon se:  http://utsattmann.no/ – For praktisk informasjon  – Sandnes Kulturhus (sandnes-kulturhus.no).

Det vil bli enkel servering.

Alle arrangement finner sted i våre lokaler i Langgt. 41, Sandnes, foruten heldagsseminaret på KinoKino.

Plassene vil bli tilbudt de første som melder seg på. Med forhold om antall påmeldte. Vennligst meld fra snarest dersom du skulle bli forhindret fra å delta.

Frist for påmelding er 2 uker før.

Påmelding til: post@nok-sorvest.no

Vel møtt!

Mvh Irene Langen

Fagansvarlig

 

 

 

 

 

Invitasjon gruppetilbud – høsten 2022
 

Nok.Sør-Vest vil arrangere 3 forskjellige temagrupper i løpet av høsten 2022.

Gruppene foregår over 3 onsdagskvelder og finner sted i Nok. Sør-Vest sine lokaler i fjerde etasje i Langgata 41, i Sandnes. Vi vil møtes på onsdager kl. 17.00 -19.00.

Gruppetilbudene blir som følger:

 

 • 07. sept, 14. sept og 21. sept: Kvinner utsatt i barndom
 •  
 • 05. okt, 12. okt, 19. okt: Unge kvinner
 • 02. nov, 09. nov og 16. nov: Utsatt mann

Det er mulig å sette seg på venteliste dersom noen av gruppene er fulltegnet.

 

Gruppetilbudet er for deg som:

 • Ønsker å sortere det som har skjedd og for å kunne rette blikket fremover
 • Ønsker å treffe og snakke med andre som også har opplevd seksuelle overgrep
 • Ønsker å få informasjon fra faglige veiledere som jobber med mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep
 • Er klar for å dele og høre andres historier

 

Vi er opptatt av at deltakerne i gruppen skal være trygge – både på oss som gruppeledere, og på innholdet i gruppene. Vi ønsker derfor å gjennomføre forsamtaler med alle som er interessert i å være med i gruppene. Forsamtalene gjennomføres i Nok. Sør- Vest sine lokaler, eventuelt over telefon.

Høres dette interessant ut?

Hvis du har spørsmål, ønsker å melde deg på eller er usikker på om dette er et tilbud for deg, så kan du kontakte oss på:

Tlf: 51 97 19 00

Sms: 92 65 72 03

Epost: post@nok-sorvest.no

Alle gruppetilbudene er gratis. Med forbehold om antall påmeldte.

Frist for påmelding er min.2 uker før planlagt oppstart. Vi tar imot påmeldinger fortløpende.

 

 

Enesamtaler, åpent hus og andre opplysninger:

Enesamtale/ støttesamtale:

For at du skal være sikker på at det er tid hos en av oss til en samtale er det lurt å avtale tid på forhånd. Nye henvendelser tas opp på personalmøtet på tirsdager og den faglige veileder som blir samtalepartner tar kontakt kort tid etter. Det er også mulig med samtaler pr telefon og på sosiale medier (Skype, Teams). Vi kan også ta oss en tur ute i det fri om du har lyst til det.

Åpent hus :

Vi har Åpent hus på onsdager fra kl.11.00 – 14.00 og torsdager fra kl. 14.00- 18.00. Det er lurt å følge med på FB, hjemmesiden vår og Instagram for fortløpende informasjon. Vi gleder oss til å treffe deg i stue- og / eller i hobbyområdet vårt. Det er alltid en ansatt i stuen i åpningstidene.

Rommene på senteret:

Rommene i brukersonen er åpne onsdager og torsdager på gitte tidspunkt. Vi gleder oss veldig til vi kan åpne helt opp for aktiviteter igjen. Kontorområdet er forbeholdt personalet. Samtalerom brukes ved enesamtale.

Mat og drikke:

Vi serverer te og kaffe. Du må gjerne ha medbrakt mat.

Nyhetsbrev:

Blir sendt ut annenhver måned på mail og post til de som er påmeldt.  Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Send oss gjerne en mail eller SMS om du vil avmeldes/ eller ha en pause.

 

NOK. Sør- Vest har ett røykfritt miljø, gjelder også el. sigaretter.

Hjertelig velkommen!

 

 

 SANDNES:

Her ser du stue- og aktivitetsdelen, samt ett par av samtalerommene ved senteret i Langgt. 41, 4 etasje. Rommene er lys og innbydende.

 

 

Velkommen innom!

 

 

HAUGESUND:

Hei!

Ønsker du en samtale hos oss i Haugesund?

Ta kontakt på telefon 51 97 19 00, eller send sms på mobil 926 57 203 eller eventuelt på mail post@nok-sorvest.no

Kontoret er i Helsehuset, Sørhauggata 111, 4 etasje. Det er et trivelig kontor med fantastisk utsikt.

Vi har åpent onsdag, torsdag og fredag i oddetallsuker, og vanligvis på mandager i partallsuker.

På kontoret treffer du faglig veileder Bente.

 

Åpningstider høsten – 22

August:

Uke 33

Onsdag 17. august kl. 10.00 – 15.30

Torsdag 18. august kl. 10.30 – 18.00

Fredag 19. august kl. 08.00 – 14.00.

 

September:

Uke 37

Onsdag 14. september kl. 10.00 – 15.30

Torsdag 15. september kl. 10.30 – 18.00

Fredag 16. september kl. 08.00 – 14.00

 

Uke 39

Onsdag 28. september kl. 10.00 – 15.30

Torsdag 29. september kl. 10.30 – 18.00

Fredag 30. september kl. 08.00 – 14.00

 

 

 

EGERSUND:

 

Hei!

Fredag 26. august- 22 åpner vi igjen etter ferien.

Ønsker du en samtale hos oss i Egersund?

Ta kontakt på telefon 51 97 19 00, eller send sms på mobil 926 57 203 eller eventuelt på mail

post@nok-sorvest.no

I Egersund har vi et godt etablert samarbeidsforhold til blant annet helsestasjonen, politiet, familievernkontoret og levekårsutvalget. Vi ser frem til å være med på samarbeidsmøter fremover og å bli enda bedre kjent med kommunen.

Det er stadig nye brukere som kontakter oss og vil ha samtaler. Vi underviser også på 6 trinn, b.la ved Gamleveien og Samfundets skole. Fra og med september-21 utvidet vi kontortiden og har åpent både på onsdag og fredag i partallsuker i Egersund.

Kontoret vårt finner du i Arenessmauet 1, 3 etasje, Egersund.

Åpningstid er kl. 08.30- 15.00 på onsdager og fredager i partallsuker.

På kontoret treffer du faglig veileder Hanna.

Veibeskrivelse finner dere på hjemmesiden!

 

Velkommen!

 

 

 

Faste telefon- og Åpningstider ved NOK. Sør-Vest, Sandnes:

Telefontid, gjelder også avd. Haugesund og Dalane (Egersund):

Alle dager fra kl. 10.00 – 14.00 (tirsdag kl. 12.00- 14.00 og onsdag til kl.17.00 obs! ny telefontid)

 

Åpent hus høsten – 22:  

Onsdag    kl. 11.00 – 14.00

Torsdag   kl. 14.00 – 18.00

Besøksadresse: Langgt. 41, 4 etasje, 4306 Sandnes

 

 

Hjemmeside:  www.nok.sorvest.no  E-mail: post@nok-sorvest.no Telefonnummer: 51 97 19 00

Mobilnr. 926 57 203 – SMS skal sendes til dette nr. Merk med hvem meldingen er til og avsender.

 

Hvis du har behov for noen å snakke med når NOK. Sør-Vest er stengt kan du ringe;

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte tlf. nr. 800 57 000

Det er nå gratis å ringe til Hjelpetelefonen uansett hvilket telefonabonnement en har. Fra utlandet er det egne takster.

Kirkens SOS: 224 00 040 -gratis, døgnåpent

Mental helse hjelpetelefon: 116 123 – gratis, døgnåpent

VO- linjen: 116 006 – gratis, døgnåpent

 

Vennlig hilsen oss ved NOK. Sør-Vest

Lasse, Nina, Bente, Marit, Beggi, Hanna, Emilie, Irene og Almaz

 

 

Våre generelle smitteverntiltak finner du på hjemmesiden vår www.nok.sorvest.no