Nyhetsbrev for oktober, november og desember- 22

HEI PÅ DEG!

Det er høst og går mot vinter, og vi sender ut nyhetsbrevet for oktober, november og desember. Som du vil se så blir det litt forandringer her på huset i tiden som kommer.

Du kan følge oss på hjemmesiden i «Kalender», på Instagram og FB der legger vi ut fortløpende hva som skjer av organiserte aktiviteter. Det er veldig kjekt at du kommer og er med når vi arrangerer aktiviteter. Vi gleder oss til å treffe deg!

Dersom du trenger en prat kan du kontakte oss for å avtale enesamtale her på senteret, eller på telefon/ sosiale medier (Teams o.l.) Det er også mulighet for å ta oss en tur ute i det fri og ta en prat.  Kontakt oss på tlf.nr. 51 97 19 00, eller tlf.nr. 926 57 203 for å avtale.

 

Faste aktiviteter pr. i dag:

 • Enesamtaler
 • Gruppetilbud
 • Temakvelder
 • Organiserte/planlagte aktiviteter noen ganger pr mnd.

 

Hvis du har innspill eller ønsker ang tilbudet her på NOK. Sør- Vest kan du kontakte brukeransvarlig Marit på mail;  bruker@nok-sorvest.no eller sms 926 57 203.

På hjemmesiden under «Kalender» finner du de organiserte aktivitetene vi tilbyr fremover.

 

Smittevern ved Nok. Sør-Vest:

Her på NOK.Sør-Vest vil vi fortsatt at dere skal ha lav terskel for å ikke komme om dere har forkjølelse symptomer, eller er syke. Vi har håndsprit stående ved inngangen for at dere skal kunne bruke det hvis dere ønsker det. Og vi holder god avstand i samtalerommene- dette for at alle skal føle at det er trygt å komme hit, og å være her.

 

Noen ord fra daglig leder, Lasse:

 

Takk!

 • Takk for deltakelse i brukerundersøkelse.  Takk for innspill og oppmøte på brukermøtet.

Takk for tanker og refleksjoner.

Dere gjør oss bedre.

Takk til Elin og Sonia som gjorde grundige undersøkelser både internt og av andre tilbud eksternt.Takk til personalgruppen som våger å utfordre, men og å lete etter bedre løsninger, vi har fått prøve ut mange justeringer og tilbud innenfor Innom stikk/Åpent hus og det har vært viktig.

Dere gjør Styrets beslutninger bedre.

Noen ganger betyr det å være bedre også å endre. 28.06.22 skrev jeg om Innomstikk/Åpent hus i nyhetsbrevet. Jeg og Vi setter pris på tilbakemeldingene. Og de er klare. Det er ønskelig med arenaer for å treffes, men det å bare komme innom er ikke det som ønskes. Det ønskes noe annet.

Prosessen frem til «noe annet» har vært lang. Vi hadde antakelser, men vi måtte høre deres stemme.

Under styremøte 27.09.22 ble det bestemt. Vi avslutter Innomstikk/Åpent hus i nåværende form. Med hjerte for Sandnes, Frivillighetssentraler rundt i kommunene og andre tilbud er mer treffende for dem som ønsker å «bare» treffe andre.

Så hva blir erstatningen? Hva er veien videre? Vi starter med å ta vare på det som virkelig har engasjert og samlet!

 • Grupper og temakvelder.

Vi fortsetter med det som gjerne har gitt mest glede!

 • Julebord og sommeravslutning.

 

Vi spiller mer på opplevelser og starter med:

 • Filmfremvisning av «Alt det jeg er», tirsdag 15.11.22, kl.12.30 på senteret. Tilbudet er for brukere av senteret og ikke eksterne fagpersoner 😊 Vi setter og av tid etterpå slik at vi sammen kan dele våre opplevelser av det vi har sett.
 • Vi ser også på andre tilbud som selvforsvarkurs mm. Kom gjerne med ideer som kan være kjekt eller nyttig (eller begge deler) for flere.

 

Ettersom det er svært få som bruker Åpent hus i dag så avsluttes det allerede fra uke 40 (01/10-22).

Men til dem som har brukt tilbudet vil vi gjennom oktober tilby at dere kan avtale tid for å komme å være i stuen innenfor tiden Åpent hus var. Vi trenger å avtale tid senest dagen før 😊

Det er sårt å ta bort noe som er en så essensiell del av det senteret både startet som og har vært i over 30 år. Men riktige beslutninger er ofte såre!

Vi skal fortsatt være like varme og rause. Og kommer noen på døren som første møte med senteret vil vi selvfølgelig be inn, fortelle om tilbudene og ta tiden, på samme måte som vi gjør når noen kontakter oss på telefon eller andre kanaler. For det er for deg vi er her, noe jeg syns bildet til Toa Heftiba (unsplash) viser så fint!

Sammen finner vi veien videre.

Lasse Hjelmervik. 28.09.22


 

Andre arrangementer på senteret:

 Temakveld og fagdag i november- 22

Nok. Sør-Vest ønsker velkommen til berikende temakvelder/fagdag.

Alle arrangementene er gratis.

 

Programmet ser slik ut:

 • Randi Mossefinn, torsdag 17.11.22, kl. 18.00 -20.00
 • Jarle Holseter fra «Utsatt mann», onsdag 30.11.22, kl.09.00 – 15.00

Vi gjør oppmerksom på at målgruppen vil være både for brukere av senteret og faginstanser. Vi henviser til en moralsk taushetsplikt med tanke på kveldens deltakere.

Vi vi gleder oss stort til å oppleve erfarne formidlere, som har mye og viktig fagkunnskap å by på.

Nok. Sør-Vest tenker at disse arrangementene kan være en fin anledning til å opprette og vedlikeholde samarbeid mellom instanser, som igjen kan bidra til å styrke tilbudet til vår felles målgruppe.

 

November:

Torsdag 17.11 vil Randi ha fokus på:

«Følelseslivet – skyld, skam og sinne».

Temaet vil belyses uti fra en traumekontekst.

Randi Mossefinn er familieterapeut og klinisk barnevernspedagog og er i gang med master i familieterapi og systemisk praksis. Hun har i mange år jobbet som behandler på ATV og startet nylig i ny jobb ved RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

Frist for påmelding er 2 uker før.

Du melder deg på her:

 

 

 

 

 

Fagdag:

Onsdag 30.11.22, kl.09.00 – 15.00, i selveste «mannemåneden»-november, byr vi dere på en hel fagdag på KinoKino i Sandnes.  Jarle Holseter, som er daglig leder ved «Utsatt mann», arrangerer heldagsseminar med ulike forelesere, utsatte som står rakrygget og forteller sine historier. Det vil også bli kulturelle innslag.

Blant foredragsholderne denne dagen er psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi Atle Austad. Roy Nicolaysen og Raymond Lønberg som vil snakke om overgrep i fengsel, og Svein Schøgren som vil snakke om overgrep i religiøse sammenhenger.

For mer informasjon se:  http://utsattmann.no/ – For praktisk informasjon – Sandnes Kulturhus (sandnes-kulturhus.no). Det vil bli enkel servering.

Alle arrangement finner sted i våre lokaler i Langgt. 41, Sandnes, foruten heldagsseminaret på KinoKino.

Plassene vil bli tilbudt de første som melder seg på. Med forhold om antall påmeldte. Vennligst meld fra snarest dersom du skulle bli forhindret fra å delta.

Frist for påmelding er 2 uker før.

Du melder deg på her: – https://surveys.enalyzer.com?pid=ceq2t4n5

 

INVITASJON TIL GRUPPE, Utsatt mann:

NOK. Sør-Vest vil arrangere gruppe for  utsatt mann nå i høst.

Gruppen vil foregå over  3 onsdagskvelder, kl. 17.00 – 19.00, og finner sted i våre lokaler i Langgt. 41 i Sandnes.

Datoer for gruppen blir :

Onsdag 02. november

Onsdag 09. november

Onsdag 16. november

 

Gruppetilbudet er for deg som:

 • Ønsker å sortere det som har skjedd og for å kunne rette blikket fremover.
 • Ønsker å treffe og snakke med andre som også har opplevd seksuelle overgrep.
 • Ønsker å få informasjon fra faglige veiledere som jobber med mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep.
 • Er klar for å dele og høre andres historier.

Vi er opptatt av at deltakerne i gruppen skal være trygge- både på oss som gruppeledere, og på å være i gruppene.

Forsamtaler blir gjennomført  i Nok. Sør-Vest sine lokaler, eventuelt over telefon.

Høres dette interessant ut?

Hvis du har spørsmål, ønsker å melde deg på, eller er usikker på om dette er et tilbud for deg, kan du kontakte oss på:

Tlf. 51 97 19 00, sms 926 5 7 2 03

E- post: post@nok-sorvest.no

Det er gratis å være med i gruppa. Frist for påmelding er min. 2 uker før planlagt oppstart. Vi tar i mot påmeldinger fortløpende.

 

 

 

VERDENSDAGEN FOR FOREBYGGING AV SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

Torsdag 17. november-22, i forbindelse med temakvelden, markerer vi

” Verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep mot barn” 

(selve dagen er lørdag 19. november)

La oss sammen få bort tabuet om å snakke om incest og seksuelle overgrep.

Tenn ett lys sammen med oss for barna som lever med overgrep i hverdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNs barnekonvensjon sier:

 • Artikkel 2: Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering.
 • Artikkel 12: Alle Barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på

alvor.

 • Artikkel 16: Alle barn har rett på privatliv.
 • Artikkel 19: Alle barn har rett til at ingen skader eller mishandler dem.

 

 

Julebord for brukere og pårørende, onsdag 14. desember, kl 17.00- 19.30.

Du er hjertelig velkommen til julebord her på senteret!

Vi serverer god mat og koser oss sammen rundt bordet. Du tar med godt humør!

Har du lyst til å være med på det praktiske med borddekking, underholdning eller rydding setter vi stor pris på det. Ta da kontakt med en av oss ansatte.

 Meny: Julemiddag og dessert.

Bindene påmelding innen 30. november- 22. Arrangementet er gratis!!

 

 

Enesamtaler, organiserte aktiviteter og andre opplysninger:

Enesamtale/ støttesamtale:

For at du skal være sikker på at det er tid hos en av oss til en samtale er det lurt å avtale tid på forhånd. Nye henvendelser tas opp på personalmøtet på tirsdager og den faglige veileder som blir samtalepartner tar kontakt kort tid etter. Det er også mulig med samtaler pr telefon og på sosiale medier (Skype, Teams). Vi kan også ta oss en tur ute i det fri om du har lyst til det.

Organiserte aktiviteter :

Noen ganger har vi organiserte aktiviteter. Det er lurt å følge med på FB, Hjemmesiden vår og Instagram for fortløpende informasjon. Vi gleder oss til å treffe deg i stue- og / eller i brukerområdet vårt.

Rommene på senteret:

Rommene i brukersonen er åpne på gitte tidspunkt. Kontorområdet er forbeholdt personalet. Samtalerom brukes ved enesamtale.

Mat og drikke:

Vi serverer te og kaffe. Du må gjerne ha medbrakt mat.

Nyhetsbrev:

Blir sendt ut annenhver måned på mail og post til de som er påmeldt.  Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Send oss gjerne en mail eller SMS om du vil avmeldes/ eller ha en pause.

NOK. Sør- Vest har ett røykfritt miljø, gjelder også el. sigaretter.

Hjertelig velkommen!

 

 

 

 SANDNES:

Her ser du stue- og aktivitetsdelen, samt noen av samtalerommene av senteret i Langgt. 41, 4 etasje. Rommene er lys og innbydende.

 

 Velkommen til oss! 

 

 

 

 HAUGESUND:

Hei!

Ønsker du en samtale hos oss i Haugesund?

Ta kontakt på telefon 51 97 19 00, eller send sms på mobil 926 57 203 eller eventuelt på mail post@nok-sorvest.no

Kontoret er i Helsehuset, Sørhauggata 111, 4 etasje. Det er et trivelig kontor med fantastisk utsikt.

Vi har åpent onsdag, torsdag og fredag i oddetallsuker, og vanligvis på mandager i partallsuker.

På kontoret treffer du faglig veileder Bente.

 

Åpningstider vinteren – 22

Oktober:

Uke 40

Mandag 03.10- kl. 09.00 – 14.00

Uke 41

Onsdag 12.10- kl 10.00 – 15.30

Torsdag 13.10- kl 10.30 – 18.00

Fredag 14.10- kl. 08.00 – 14.30

Uke 42

Mandag 17.10- kl. 09.00 – 14.00

Uke 43

Onsdag 26.10- kl. 10.00 – 15.30

Torsdag 27.10- kl. 10.30 – 18.00

Fredag 28.10- kl. 08.00 – 14.30

Uke 44

Mandag 31.10- kl. 09.00 – 14.00

November:

Uke 45

Onsdag 9.11- kl. 10.00 – 15.30

Torsdag 10.11- kl. 10.30 – 18.00

Fredag 11.11- kl. 08.00 – 14.30

Uke 46

Mandag 14.11- kl. 09.00 – 14.00

Uke 47

Onsdag 23.11- kl. 10.00 – 15.30

Torsdag 24.11- kl. 10.30 – 18.00

Fredag 25.11- kl. 08.00 – 14.30

Uke 48

Mandag 28.11- kl. 09.00 – 14.00

Desember:

Uke 49

Onsdag 07.12- kl.10.00 – 15.30

Torsdag 08.12- kl. 10.30 – 18.00

Fredag 09.12- kl- 08.00 – 14.30

Uke 51

Onsdag 21.12- kl. 10.00 – 15.30

Torsdag 22.12- kl. 08.00 – 14.00

 

 

EGERSUND:

Hei!

Ønsker du en samtale hos oss i Egersund?

Ta kontakt på telefon 51 97 19 00, eller send sms på mobil 926 57 203 eller eventuelt på mail

post@nok-sorvest.no

I Egersund har vi et godt etablert samarbeidsforhold til blant annet helsestasjonen, politiet, familievernkontoret og levekårsutvalget. Vi ser frem til å være med på samarbeidsmøter fremover og å bli enda bedre kjent med kommunen.

Det er stadig nye brukere som kontakter oss og vil ha samtaler. Vi underviser også på 6 trinn, b.la ved Gamleveien og Samfundets skole. Fra og med september-21 utvidet vi kontortiden og har åpent både på onsdag og fredag i partallsuker i Egersund.

Kontoret vårt finner du i Arenessmauet 1, 3 etasje, Egersund.

Åpningstid er kl. 08.30- 15.00 på onsdager og fredager i partallsuker.

På kontoret treffer du faglig veileder Hanna.

Veibeskrivelse finner dere på hjemmesiden!

 

Velkommen!

 

 

 Faste telefon- / åpningstider ved NOK. Sør-Vest, Sandnes:

Telefontid, gjelder også avd. Haugesund og Dalane (Egersund):

Alle dager fra kl. 10.00 – 14.00 (tirsdag kl. 12.00- 14.00 og onsdag til kl.17.00)

Besøksadresse: Langgt. 41, 4 etasje, 4306 Sandnes

 

Hjemmeside:  www.nok.sorvest.no  E-mail: post@nok-sorvest.no Telefonnummer: 51 97 19 00

Mobilnr. 926 57 203 – SMS skal sendes til dette nr. Merk med hvem meldingen er til og avsender.

 

Hvis du har behov for noen å snakke med når NOK. Sør-Vest er stengt kan du ringe;

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte tlf. nr. 800 57 000

Det er nå gratis å ringe til Hjelpetelefonen uansett hvilket telefonabonnement en har. Fra utlandet er det egne takster.

Kirkens SOS: 224 00 040 -gratis, døgnåpent

Mental helse hjelpetelefon: 116 123 – gratis, døgnåpent

VO- linjen: 116 006 – gratis, døgnåpent

 

Vennlig hilsen oss ved NOK. Sør-Vest

Lasse, Nina, Bente, Marit, Beggi, Hanna, Emilie, Irene og Almaz

 

 

 

Våre generelle smitteverntiltak finner du på hjemmesiden vår www.nok.sorvest.no