Temakveld i september- 23

 

  1. september byr vi på temakveld med Alternativ til vold!

Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner og vil holde foredrag om nettopp dette – «vold i nære relasjoner».

AVT vil også fokusere på seksuell vold. 

 

ATV hjelper personer som utøver vold i familien slik at de slutter å bruke vold og kan utvikle seg til trygge og omsorgsfulle partnere og foreldre. De som har vært utsatt for vold skal få hjelp slik at de kan få et liv uten vold og dens ettervirkninger. Alternativ til vold ønsker å være en ledende aktør og faglig premissgiver på feltet vold i familien og behandling.

 

Sted: Nok. Sør-Vest sine lokaler, Langgata 41, 4.etg.

Temakvelden vil ikke streames online.

 

Klikk her for påmelding:

https://surveys.enalyzer.com?pid=n7pir7hi

 

Alle våre arrangementer er gratis.

Med forbehold om antall påmeldte.

Påmelding er bindene.

 

Velkommen!! ✨