Laster Arrangementer

Temakveld

30 mars/18:00 - 20:00

Kveldens tema er selvtillit og selvfølelse.

Arrangementet finner sted i våre lokaler i Langgt. 41, 4 etasje. i Sandnes: onsdag 30. mars, kl.18.00 – 20.00.

Arrangementet er gratis.

Denne kvelden vil vi få besøk av Jan Flemming Raae.

Jan har tidligere jobbet som faglig veileder i Nok. Sør-Vest.

Han er sosionom og familieterapeut, har erfaring fra barnevernstjenesten og som veileder for Vivat Selvmordsforebygging.

Nå jobber har som veileder for fosterhjem i Bufetat.

Han vil ta for seg tema selvtillit og selvfølelse. Dette er følelser som mange av oss har behov for å vite mer om.

Han vil utfordre vår forståelse av disse ordene. Han vil også snakke om hvordan møter med andre mennesker; familie, nettverk og profesjonelle er med på å forme måten vi ser på oss selv, våre historier, og vår evne til å mestre utfordringer i livene våre.

Vi gjør oppmerksom på at målgruppen for temakvelden vil være både for brukere av senteret og fagfolk. Vi henviser til en moralsk taushetsplikt med tanke på kveldens deltakere.

 

OBS ! Den onsdagen det er temakveld er det ikke Åpent hus.