Laster Arrangementer

Gruppe for unge kvinner fra 16-23 år

6. oktober 2021/17:00 - 19:00

Nok. Sør-Vest er et gratis samtaletilbud for kvinner og menn som har opplevd seksuelle overgrep, og deres pårørende. Tilbudet er finansiert gjennom kommunene i Rogaland og Barne, Ungdoms- og Familiedirektoratet

Temagruppen i oktober – 21 er for deg som er kvinne og mellom 16 og 23 år, som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Gruppen er for deg som ønsker å sortere det som har skjedd, for å kunne rette blikket fremover. Gruppen er for deg som ønsker å kunne snakke med andre som har opplevd seksuelle overgrep og få informasjon fra fagfolk som jobber med mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Vi er opptatt av at deltakerne i gruppen skal være trygge – både på oss som gruppeledere, og på innholdet i gruppen. Vi ønsker derfor å gjennomføre for samtaler med alle som er interessert i å være med i gruppen. For samtalene gjennomføres i Nok. Sør- Vest sine lokaler, eventuelt over telefon. Hvis du har spørsmål til opplegget, eller ønsker å melde deg på, så kan du kontakte oss på tlf.51 97 19 00, eller på epost: post@nok-sorvest.no