Masteroppgave

Vil du delta i et forskningsprosjekt om hvordan være omsorgsperson til et barn utsatt for overgrep?

 

Female doctor hands and heart on mint background

Hei!

Har du lyst å være med i et forskningsprosjekt som har fokus på dine opplevelser av å være en omsorgsperson til et barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep?

Formål

Jeg ønsker å finne ut hvordan det er å være omsorgsperson for et barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep av en slektning eller andre nærstående. Jeg skal kartlegge hvordan slike overgrep påvirker omsorgspersonen både når det gjelder å skulle ivareta seg selv, å skulle ivareta et barn som har opplevd overgrep, samt hvordan omsorgspersonen selv opplevde å bli ivaretatt av hjelpeapparatet.

 

Omsorgspersonens erfaringer, følelser og forståelse er betydningsfullt å kartlegge slik at tjenester som skal ivareta mennesker i ulike livshendelser gis anledning til å møte menneskene på en god, respektfull og trygg måte.

 

Dette prosjektet er en masteroppgave ved OsloMet Storbyuniversitet.

 

Hvem leder forskningsprosjektet?

Mitt navn er Benedicte Lo Cascio. Jeg er en 31 år gammel masterstudent ved OsloMet Storbyuniversitet, master i familiebehandling. I bunn har jeg en bachelorgrad i barnevernspedagogikk. Jeg har arbeidserfaring fra barnepsykiatrien, barn med særskilte behov, samt fra kommunalt arbeid med sårbare barn og familier.

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Jeg har tatt kontakt med aktuelle tjenester innenfor hjelpeapparatet hvor det er sannsynlig at tjenesten er i kontakt med mennesker som har opplevd å være en omsorgsperson for et barn utsatt for overgrep.

 

Jeg vet enda ikke hvem du er eller hva du heter, men din kontaktperson gir deg dette brevet fra meg.

 

Jeg har lyst å snakke med fem til ti omsorgspersoners opplevelser, tanker og erfaringer. Jeg håper du vil være med i dette forskningsprosjektet. I så fall må du skrive under på siste ark i dette brevet, og gi det tilbake til din kontaktperson. Da vil jeg ta kontakt med deg.

 

Hvis du ikke har lyst å være med, tar jeg ikke kontakt med deg.

 

Hva betyr det for deg å delta?

Hvis du har lyst å delta, vil jeg ha et intervju med deg. Et intervju er en samtale der jeg stiller deg forskjellige spørsmål. Spørsmålene vil handle om deg: dine følelser, opplevelser og tanker om din situasjon. Det er ingen riktige eller gale svar på disse spørsmålene. Det er din virkelighet som er av betydning for meg.

 

Det vil kun være jeg som deltar på intervjuet. Dersom du ønsker, kan du ha med deg en støtteperson. Jeg vil gjøre lydopptak av intervjuet og intervjuet vil vare i omkring 45-60 minutter.

 

Det vi skal prate om kan være vanskelig og sårbart å prate om. Under intervjuet er ikke jeg en terapeut, men en forsker. Jeg vil allikevel tilby deg en oppfølgende samtale i etterkant av intervjuet som ikke dokumenteres. Jeg vil samtidig snakke med deg om du ønsker at jeg skal ta kontakt med noen fra hjelpeapparatet som kan ivareta dine eventuelle reaksjoner og følelser av å prate om en periode av livet ditt som er, eller har vært, vanskelig.

 

Uavhengig av hvor du bor, så vil jeg komme til deg slik at vi kan gjennomføre intervjuet mens vi sitter i samme rom. Vi avtaler i forkant av intervjuet hva slags type lokale som kan oppleves best for deg å treffe meg i.

 

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Det betyr at du kan velge selv om du har lyst å være med eller ikke. Ingen andre kan velge dette for deg. Det er bare du som kan samtykke. Samtykke betyr at du sier at du synes noe er greit.

 

Hvis du vil delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Det betyr at det er lov å ombestemme seg, og det er helt i orden. All informasjon om deg vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller om du først sier «ja» og så «nei» senere.

 

Ditt personvern – hvordan jeg oppbevarer og bruker dine opplysninger

Forskningsprosjektet følger personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger).

 

Jeg vil kun bruke informasjonen om deg til å finne ut av forskningsspørsmålet mitt. Din informasjon vil ikke bli delt med andre og det vil bare være min veileder ved OsloMet og jeg som har tilgang til informasjonen. Jeg passer på at ingen kan få tak i informasjonen som jeg samler inn om deg og sikrer at all informasjon som lagres, lagres på en sikker datamaskin. Lydopptaket fra intervjuet slettes når jeg har skrevet ned alt vi har snakket om.

 

Jeg passer på at ingen kan kjenne deg igjen i masteroppgaven og når jeg eventuelt skriver forskningsartikler. Jeg vil for eksempel finne opp et annet navn når jeg skriver om deg.

 

Hva skjer med opplysningene dine når jeg avslutter forskningsprosjektet?

Jeg er ferdig med masteroppgaven i juni 2024. Da vil all informasjon om deg være slettet.

 

Dine rettigheter

Hvis det kommer frem opplysninger om deg i det som jeg skriver, eller har i dokumentene mine, har du rett til å få se hvilken informasjon om deg som jeg samler inn. Du kan også be om at informasjonen slettes slik at den ikke finnes lenger. Dersom det er noen opplysninger som er feil kan du si ifra og be meg rette dem. Du har rett til kopi av informasjonen av deg.

 

Du kan klage til Datatilsynet dersom du synes at jeg har behandlet opplysningene om deg på en uforsiktig måte eller på en måte som ikke er riktig.

 

Hva gir meg rett til å behandle personopplysninger om deg?

Jeg behandler informasjon om deg bare hvis du sier at det er greit og du skriver under på samtykkeskjemaet.

 

 

 

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål om studien, kan du ta kontakt med:

  • OsloMet Storbyuniversitet ved Benedicte Lo Cascio (student), locascio@gmail.com, 47207936 eller Berit Bergheim (veileder), beribe@oslomet.no.
  • Vårt personvernombud: Ingrid S. Jacobsen, personvernombud@oslomet.no.

 

OsloMet Storbyuniversitet har bedt Personverntjenester se om prosjektet følger Lov om behandling av personopplysninger. Personverntjenester har gjort dette, og mener at vi følger loven.

 

Hvis du lurer på hvorfor Personverntjenester mener dette, kan du ta kontakt med:

 

 

Med vennlig hilsen

 

Benedicte Lo Cascio

 

 

Ja, jeg ønsker at du tar kontakt slik at jeg kan høre mer om prosjektet

 

Navn:

 

Telefonnummer:

 

Signatur:

 

 

———————————