Tilbud på senteret

SANDNES:

Telefontid, gjelder også henvendelser fra Haugesund og Egersund (Dalane):
Alle dager fra kl. 10.00 – 14.00 (tirsdag kl. 12.00- 14.00 og onsdag til kl.17.00 obs! ny telefontid)

 

Enesamtaler

De brukerne som ønsker det får tilbud om å gå til enesamtaler. Enesamtale vil si at du snakker med en av de ansatte om din problematikk. Vi lytter, støtter og gir tilbakemeldinger til brukeren. Dette er ingen terapitime, men en hjelp til selvhjelp. Samtalen varer i ca. 45 min. Det er hver enkelt som bestemmer tema i enesamtaler, vi ønsker å gjennomføre samtalene på brukerens premisser. Vi kan også velge å gjennomføre samtalen andre steder enn på senteret, alt etter hva som er gunstig i den enkelte situasjon. Det er ingen begrensning for hvor lenge en bruker kan gå i enesamtaler, eller hvor mange samtaler hver enkelt kan få. Vi har også samtaler med brukere sammen med sine pårørende, foreldre, samboer/partner eller andre nære bekjente.

Vi vektlegger at brukerne kan gjøre seg nytte av det tilbudet som er riktig for den enkelte.
Ansatte på senteret er ikke terapeuter, men gir råd og veiledning, og informerer om ideer eller verktøy for å lette eller hjelpe i bearbeidingsprosessen. Vi har ingen form for journalføring.

Gruppekvelder og temakveld

Gruppene våre går over tre onsdagskvelder og henger sammen med årshjul og temakvelder. Alle grupper hos oss er "lukkede grupper" noe som innebærer at deltakere får plass i god tid og det er samme deltakere gjennom hele perioden. Følg med på kalender og se på årshjulet for oppdatert informasjon.

En onsdag i måneden holdes det temakveld, oftest siste onsdagen i måneden – men unntak kan forekomme. På temakvelder tar vi opp ulike emner av interesse, og henter gjerne inn ekspertise utenfra. Arrangementet varer fra kl. 18.00 til kl. 20.00. Skal du delta er det viktig å møte opp presis. På den måten unngår vi forstyrrelser etter at presentasjonen av temaet har begynt. Ta gjerne med deg partneren din eller en venn på disse kveldene, det kan være greit å ha med seg noen man føler seg trygg på. Husk at alle har taushetsplikt.

Massasjestol

Vi har en massasjestol som står i et eget rom og er til fri benyttelse.

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.