Bidragsytere

Nok. Sør-Vest er en frivillig organisasjon som drives med økonomisk støtte fra ulike kommuner i Rogaland, Helse Vest og staten ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

 

Dagens finansieringsordning

Kommunale og helseregionale tilskudd står for 20 % av driftsbudsjettet, mens staten ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gir de resterende 80 % av driftstilskuddet. Som tidligere år beregnes støtten fra Bufdir på grunnlag av hva de forannevnte instansene gir i tilskudd. Fristen for å søke om tilskudd fra Bufdir følger Rundskriv 10 / 2022 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt.

 

Bidragsytere 2022:

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.