Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle personer utsatt for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Trenger du tolk?

Nok. Sør-Vest har avtale om både oppmøte og telefontolk gjennom Tolkenett AS (orgnr. 993 965 294).

Ved henvendelser uten avtale har vi gode erfaringer med å bruke Google translate for muntlig oversettelse.

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Beskrivelse av tilgjengelighet, hjelpemidler og tiltak ved senteret:

Nok. Sør-Vest avd. Sandnes er fysisk delt inn i to, miljødel og kontor/samtaledel. Det er tilgang til HC toalett ved begge delene, samt god og åpen planløsning.

Det er heis opp til lokalet og fast rampe i inngangsparti.

Vi har pr nå ikke teleslynge eller andre tiltak for å tilrettelegge for hørsels- og synshemninger, men ser på aktuelle tiltak som må til for å få det.

Nok. Sør-Vest avd. Haugesund deler lokaler med privatsykehus og andre helseinstanser. Vi har eget samtalerom og har mulighet til å benytte grupperom.

Det er tilgang til heis, teleslynge, skilt med punktskrift og toaletter tilrettelagt for HC.

Nok. Sør-Vest avd. Dalane i Egersund. Holder til i  Helsestasjonens lokaler. Her har vi eget kontor med samtaledel. Det er tilgang til heis og HC-tilrettelagt toalett i gangen.

 

Person_sort_rgb

Hva skjer når du kommer til senteret?

Ofte har første kontakt vært over telefon eller e-post og første treff er allerede avtalt. Men det er og fullt mulig å komme rett på døren i lokalene våre i Sandnes.

Sandnes:

Lokalene i Sandnes ligger i 4 etasje og det er mulig med både trapp og heis. Vi har felles inngang på gateplan med ett flertall andre organisasjoner. Her kan du komme og være helt anonym uten at noen kan se hvem du skal inn til. Det er alltid en faglig veileder som åpner døren når du ringer på. Vi har låst dør slik at vi alltid vet hvem som kommer og går.

Vi har hele 4 etasje med en stor avdeling som er til temakvelder og andre aktiviteter. Det er vektlagt at avdelingen skal være en lun og god plass å være. Denne delen av lokalet kan og leies til konferanser og andre aktiviteter. Den har også en åpen kjøkkenløsning og to toaletter hvor ett er tilrettelagt til HC.

Vi har en terrasse som er under glasstak hvor vi har laget en flott sitteplass som kalles Oasen. Her er det rom for å sitte å lese, eller bare være. Her snakker vi ikke om temaer som er sensitive i forhold til taushetsplikt da det er åpent mellom etasjene ute.

Gjennom en annen dør kommer vi inn til kontor/samtale avdelingen. Her har vi 5 samtalerom og kontorer/personalrom. Denne avdelingen har også eget toalett som er tilrettelagt for HC.

Vi ønsker at alle brukere hos oss underskriver en moralsk taushetsplikt som gjelder mellom brukerne. Dette for å sikre gode rammer for deg.

Haugesund:

Lokalene i Haugesund ligger i 4 etasje og har felles venterom med andre helseinstanser. Her kan du komme og være helt anonym uten at noen kan se hvem du skal inn til.

Vi ønsker at alle brukere hos oss underskriver en moralsk taushetsplikt som gjelder mellom brukerne. Dette for å sikre gode rammer for deg.

 

Egersund og Dalane:

Kontoret vårt finner du i Arenessmauet 1, 3 etasje, Egersund.

Åpningstid er kl. 08.30- 15.00 på onsdager og fredager i partallsuker.

Vi ønsker at alle brukere hos oss underskriver en moralsk taushetsplikt som gjelder mellom brukerne. Dette for å sikre gode rammer for deg.

 

elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash