Samarbeidspartnere

Våre viktigste samarbeidspartnere er kommunene i Rogaland som støtter oss som bidragsytere.

 

Nok. Norge

Nok. Norge er paraplyorganisasjonen til alle Nok.-sentrene i landet.

Tlf.: 948 14 385.

 

Nok.-sentrene

Nok.-sentrene er tverrfaglige, gratis og tilbyr lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Informasjon om de ulike Nok.-sentrene og hvor de holder til finnes her.

 

ATV - Alternativ til Vold

Stiftelsen ATV er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

Tlf. avdeling Stavanger: 51 93 43 43.

 

RVTS - Ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

RVTS jobber for å bidra til relevant kompetanseutvikling for de som arbeider med forebygging av traumelidelser og selvmord.

 

NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NKVTS har som formål å bidra til å redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre ved å utvikle og spre kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress.

 

Bypresten

Bypresten arbeider blant mennesker som sliter med rusproblematikk i Sandnes. Driver med kontakt på oppfølgning, samtaler, ulike aktiviteter og praktisk hjelp for rusavhengige.

Tlf.: 976 99 677.

 

N.K.S Veiledningssenter Vest-Norge

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge tilbyr individuelle samtaler til barn og voksne som er pårørende til rusavhengige eller noen med en psykisk lidelse, samtaler med pårørende til innsatte i fengsel og etterlatte etter rusrelaterte dødsfall og gruppesamtaler. Hovedkontor i Sandnes og avdelingskontor i Haugesund.

Tlf. Sandnes: 51 66 42 02.

Tlf. Haugesund: 52 71 78 80.

 

Pårørendesenteret Stavanger

Pårørendesenteret Stavanger er et lavterskeltilbud for alle pårørende og tilbyr veiledning, kurs og grupper for pårørende i alle aldre.

Tlf.: 51 53 11 11.

 

Se meg - Barn som pårørende

Se meg - Barn som pårørende er en interesseorganisasjon for barn og ungdom som pårørende og jobber for at de skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor.

Tlf.: 920 37 810.

 

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Tlf. ROS senter i Rogaland: 948 17 818.

 

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger tilbyr gratis hjelp for menn og kvinner som opplever vold i familien eller i andre nære relasjoner.

Tlf. for kvinner: 51 53 06 23.

Tlf. for menn: 51 53 22 27.

 

Krisesenter Vest IKS

Krisesenter Vest IKS tilbyr gratis hjelp for de som vil bryte ut av en voldelig relasjon eller for de som allerede har gjort det og trenger noen å snakke med. Har avdeling i Haugesund og Stord.

Tlf. Haugesund: 52 72 98 84.

Tlf. Stord: 53 41 12 12.

 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Støttesenter for kriminalitetsutsatte tilbyr hjelp og veiledning for de som er utsatt for kriminelle handlinger.

Tlf.: 800 40 008.

 

Familievernkontoret

Familievernkontoret er et tilbud for alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi som kan hjelpe med behandling og rådgivning.

Tlf. familievernkontoret i Stavanger: 51 53 81 50.

 

Konfliktrådet

Konfliktrådet er et landsdekkende gratis tilbud for alle, uavhengig av alder. Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter.

Tlf. avdelingene Stavanger og Haugesund: 53 01 43 79.

 

Kreftforeningen

Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende.

Tlf.: 21 49 49 21.

 

Blå Kors

Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling av rusproblemer.

Tlf. avdeling Haugesund: 52 73 30 00.

Tlf. avdeling Sandnes: 995 66 222.

 

Sammen på vei  (Nurse family partnership)

Sammen på vei (Nurse family partnership - NFP) er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår.

Foreldrehverdag

Snakk med ungdom om sexpress og voldtekt.

https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Ungdom/Snakk_med_ungdom_om_sexpress_og_voldtekt/

 

Seksuelladferd.no- Barneveilder

Håndtering av sunn, bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

 

Ja betyr ja

https://sanitetskvinnene.no/stopp-vold-mot-kvinner/ja-betyr-ja

 

Tilrettelagt tannhelsetilbud- TOO

Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO - Helsedirektoratet

 

 

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.