Styret

Hentet fra vedtekter;

§ 3 Styret

Organisasjonen skal ha et styre med minimum 5 personer og inntil 8 personer, hvor det skal være 1 ansattrepresentant og 1 brukerrepresentant. Medlemmene velges blant personer med spesiell innsikt i den problematikk som reiser seg rundt drift av Nok. Sør-Vest. Styrets har det overordnede strategiske ansvaret, mens daglig leder har driftsansvaret. Styrets oppgave er å holde oversikt, styre i forhold til gjeldende lover og regler, samt godkjenne driften.

 

§ 4 Valg av styret

Styret velges første gang av det konstituerende møte. Senere supplerer styret seg selv ved at 2 av medlemmene skiftes ut etter første valgperiode.

 

Et styremedlem kan gjenvelges for tre perioder av to år, men må deretter tre ut av styret. Dette er ikke til hinder for at vedkommende senere, samme medlem, kan velges inn til ny periode etter 1 år.

 

Styret 2021:

Styreleder;

Jone Skjelbred

 • Rolle inn i styret: Stavanger kommunalsjef. Helse/oppvekst 
 • Telefon: 915 21 101 E-post: jones@getmail.no

Nestleder;

Lene Torstensen Løvdal

 • Rolle inn i styret: Sandnes komLeder skole.h.tj. u.skole/VGS. 

Medlemmer;

Hege Aase Andreassen

 • Rolle inn i styret: Avsnittsleder Vold og sedelighet Sandnes.

Verna Rege Nilssen

 • Rolle inn i styret: Advokat

Wenche Meinich-Bache  

 • Rolle inn i styret: Politisk representant  Sandnes kommune rep. (FRP). 
 • Vara: Jorunn B. Kvalbein (FRP).

Hanna Rut Hölludòttir

 • Rolle inn i styret: Ansatt representant Nok. Sør-Vest. 

Andre personer uten stemmemulighet;

Lasse Hjelmervik

 • Rolle inn i styret: Daglig leder Nok. Sør-Vest/Sekretær. 
 • Telefon: 984 84 166 E-post: Lasse@nok-sorvest.no

Ole Johan Skjæveland

 • Rolle inn i styret: Regnskapsfører 

 

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.