Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, eller annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. Du skal vite hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, eller annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. Du skal vite hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

 

Henvendelser til senteret

Når du tar kontakt med oss på e-post eller telefon blir disse personopplysningene oppbevart sikkert hos oss. Dette gjør vi for at vi skal kunne følge opp din henvendelse. Vi har taushetsplikt og vil ikke dele dine personopplysninger med andre. Unntakene for taushetsplikt er dersom avvergeplikten eller opplysningsplikten utløses. Det vil si at vi er pliktig til å varsle for å avverge visse typer kriminelle handlinger, og vi har plikt til å opplyse barnevernet dersom det er grunn til å tro at et barn opplever mishandling, omsorgssvikt eller andre forhold som ifølge loven går innunder opplysningsplikten.

 

Vi fører statistikk over henvendelser og besøk ved senteret. Statistikken brukes som kunnskapsgrunnlag om tilbudet og sendes til Bufdir. Statistikken er anonymisert og skal ikke kunne knyttes til deg som person.

 

Dersom vi får forelagt en beslagsbeslutning, rettslig kjennelse eller annet tilsvarende krav om utlevering av informasjon, kan vi utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter eller politi.

Du har rett til innsyn i personopplysninger om deg, retting av feilaktige opplysninger, og i visse tilfeller rett til sletting av dine personopplysninger. Les mer om dine rettigheter og lenker til datatilsynets sider nedenfor.

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen eller innsigelser til vår personvernhåndtering ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp og forbedre våre rutiner.

Kontaktskjema

Når du benytter vårt kontaktskjema krypteres informasjonen og sendes til senterets e-postserver.

Nok. Sør-Vest benytter Microsoft Office 365 produkter og deres sikkerhetssystemer. e-post serveren vår er kryptert og IT Service monitorer systemet.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker våre nettsider installerer vi cookies som er nødvendig for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Informasjonskapsler benyttes også for å analysere bruken av våre nettsider.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre nettleserens innstillinger slik at den blokkerer informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

 

Statistikk fra webserver

Vi benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på siden. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen kan være hvilken side du har besøkt, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Statistikken er anonym og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger

Nok. Sør-Vest har gjeldende GDPR-/Databehandlingsavtale med våre leverandører innenfor IT. Vår hjemmeside er sikret og følges opp av Posuva (www.posuva.no). Statistikk over besøk reguleres av firmaets retningslinjer.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

På senteret er det tydelige og strenge retningslinjer for oppbevaring av personopplysninger.

Nok. Sør-Vest fører ikke journal og med det er det ikke digital lagring av personopplysninger fra brukere og eventuelle arbeidsnotater. Det er rutiner for sletting av digital korrespondanse. Det oppbevares, hvis samtykket, kontaktinformasjon til brukere. Informasjonen er innelåst.

I direkte avtale med brukere kan det oppbevares annen informasjon. Slik informasjon er og sikret som over.

Nok. Sør-Vest sender ut informasjon og oppdateringer på e-post til dem som har meldt seg på tilbudet. Alle e-post adresser oppbevares på minnepenn og er innelåst. Det er ikke noe tidsavgrensning på tilbudet, men den enkelte melder seg selv av med å kontakte senteret.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss en e-post.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.

 

Nok. Sør-Vest 12.2020

 

Kilde: datatilsynet.no