Publikasjoner av, og i samarbeid med, Nok. Sør-Vest.

Her presenterer vi publikasjoner som er gjort av eller i samarbeid med organisasjonen eller våre ansatte.

Egne publikasjoner.

2023: Lasse Hjelmervik - Taushetens pris (Master)

2021: Forslag til beredskapsplan for skoler i Rogaland (Word)

2021: Forslag til beredskapsplan for skoler i Rogaland (PDF)

2018. Liv Nesse Amundsen - Kampen for tilgivelsen (Master).

 

Samarbeidspublikasjoner.

2019. Evy-Ann Delacour Henriksen - Min fremtid er ikke ødelagt (Master).

 

LISA-undersøkelsen.

LISA-undersøkelsen er utført blant brukere av sentrene mot incest- og seksuelle overgrep. LISA står for «Longitudinal Investigation of Sexual Abuse». LISA-undersøkelsen er et langtidsprosjekt som er utført i samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere.

2016. Steine, Zayats, Stansberg et al. - Implication of NOTCH1 gene in susceptibility to anxiety and depression among sexual abuse victims.

2016. Steine, Winje, Nordhus et al. - LANGVARIG TAUSHET OM SEKSUELLE OVERGREP: Prediktorer og korrelater hos voksne som opplevde seksuelle overgrep som barn.

2017. Steine, Winje, Nordhus et al. - Hvorfor tar det så lang tid å fortelle om seksuelle overgrep?

2017. Steine, Winje, Krystal et al. - Cumulative childhood maltreatment and its dose-response relation with adult symptomatology: Findings in a sample of adult survivors of sexual abuse.

2017. Steine, Winje, Skogen et al. - Posttraumatic symptom profiles among adult survivors of sexual abuse: A longitudinal study.

2019. Steine, Skogen, Krystal et al. - Insomnia symptom trajectories among adult survivors of childhood sexual abuse: A longitudinal study.

2020. Steine, Winje, Krystal et al. - Longitudinal Relationships between Perceived Social Support and Symptom Outcomes: Findings from a sample of Adult Survivors of Childhood Sexual Abuse.

2020. Steine, Bjorvatn, Winje et al. - Faktorer som henger sammen med økt risiko for arbeidsuførhet blant personer utsatt for seksuelle overgrep i barndommen.

2020. Steine, Bjorvatn, Winje et al. - Seksuelle overgrep i barndommen og arbeidsuførhet i voksen alder - Funn fra et norsk befolkningsutvalg.

 

Nok. Sør-Vest i media. (Noen har betalingsmur)

10.05.2023: Lasse Hjelmervik/TvVest - Viktig konferanse

23.05.2021: Lasse Hjelmervik/Ingvild Hestad Torkelsen (Nok. Norge) - Hvem skal bli utsatt for seksuelle overgrep i Rogaland?

27.04.2021: Hanna Rut Hölludóttir - For å gjera ein god jobb her......

21.03.2021: Lasse Hjelmervik/Room&Flow - Oppgradering og fargeterapi......

11.01.2021: Lasse Hjelmervik - Senter mot seksuelle overgrep......

15.10.2020: Jan Flemming Raae - Slå ring om de utsatte...... 

10.11.2017: Lasse Hjelmervik - Mørketallene er fortsatt veldig store.....

 

Kroppen i ord og bilder:

Startside | Zanzu

 

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.