Innomstikk/Åpent hus stengt fra 01.10.2022

Etter en lang prosess har det blitt besluttet at tilbudet innomstikk avvikles og erstattes med organiserte aktiviteter.

 

Takk!

  • Takk for deltakelse i brukerundersøkelse.
  • Takk for innspill og oppmøte på brukermøtet.
  • Takk for tanker og refleksjoner.

Dere gjør oss bedre.

  • Takk til Elin og Sonia som gjorde grundige undersøkelser både internt og av andre tilbud eksternt.
  • Takk til personalgruppen som våger å utfordre, men og å lete etter bedre løsninger, vi har fått prøve ut mange justeringer og tilbud innenfor innom stikk/åpent hus og det har vært viktig.

Dere gjør Styrets beslutninger bedre.

Noen ganger betyr det å være bedre også å endre. 28.06.22 skrev jeg om innomstikk/åpent hus i nyhetsbrevet. Jeg og Vi setter pris på tilbakemeldingene. Og de er klare. Det er ønskelig med arenaer for å treffes, men det å bare komme innom er ikke det som ønskes. Det ønskes noe annet.

Prosessen frem til «noe annet» har vært lang. Vi hadde antakelser, men vi måtte høre deres stemme.

Under styremøte 27.09.22 ble det bestemt. Vi avslutter innomstikk/åpent hus i nåværende form. Med hjerte for Sandnes, frivillighetssentraler rundt i kommunene og andre tilbud er mer treffende for dem som ønsker å «bare» treffe andre.

Så hva blir erstatningen? Hva er veien videre? Vi starter med å ta vare på det som virkelig har engasjert og samlet!

  • Grupper og temakvelder.

Vi fortsetter med det som gjerne har gitt mest glede!

  • Julebord og sommeravslutning.

Vi spiller mer på opplevelser og starter med:

  • Filmfremvisning av «alt det jeg er» tirsdag 15.11.22 klokken 12.30 på senteret. Tilbudet er for brukere av senteret og ikke eksterne fagpersoner 😊 Vi setter og av tid etterpå slik vi sammen kan dele våre opplevelser av det vi har sett.
  • Vi ser også på andre tilbud som selvforsvarkurs mm. Kom gjerne med ideer som kan være kjekt eller nyttig (eller begge deler) for flere.

 

Ettersom det er svært få som bruker innomstikk i dag så avsluttes det allerede fra uke 40 (1/10-22).

Men til dem som har brukt tilbudet vil vi gjennom oktober tilby at dere kan avtale tid for å komme å være i stuen innenfor tiden innomstikk var. Vi trenger å avtale tid senest dagen før 😊

Det er sårt å ta bort noe som er en så essensiell del av det senteret både startet som og har vært i over 30 år. Men riktige beslutninger er ofte såre!

Vi skal fortsatt være like varme og rause. Og kommer noen på døren som første møte med senteret vil vi selvfølgelig be inn. Fortelle om tilbudene og ta tiden, på samme måte som vi gjør når noen kontakter oss på telefon eller andre kanaler. For det er for deg vi er her!

Sammen finner vi veien videre.

Lasse Hjelmervik. 28.09.22